Smiltene
EN RU
 
Index
  Rekl�ma:
  Smiltenes zi�as
  Anketa.lv
  Te nav ko redz�t!!! :)
  Rekl�ma
  Atbalst�t�ji:
 
 
 

Par QuickTime
& Java ...
Baneri ...
Autori ...
Panor�mas att�li jeb 360° bildes

Smiltenes centrs
(QT) (JV)

"Vecais parks"
(QT) (JV)

Pie viesn�cas "Br�zis"
(QT) (JV)
Fotogr�fijas

Smiltenes bazn�ca

Noder�gas saites
--- M�jas lapa (LV, - , EN, - )

--- www.smiltenite.lv - Smiltenes zi�u port�ls (LV, - , - , - )


Koment�ri:
Wolfgang Brock, [email protected] 18:19 10-03-2005
Very nice,
please more!
kritiķis, 17:14 23-07-2005
?ī pilsēta ir tie?ām ļoti smil?aina,kā tas nosaukums. Jo cik man pa?am tur nācies būt,tik ielas netīrītas, smil?ainas,gruźainas,ar papīriem un končikiem,ēdien kārbām piemētātas,smiltis ir tik biezā kārtā,ka vietām asfalts pat nav redzams! Nezinu
kritiķis, 17:34 23-07-2005
Nezinu,vai pilsētā vispār ir sētnieki? Laikam tādi tur nemaz nav! Vipār ?ai pilsētai piestāv nosaukums Mēslene!!!!!
Iedzivotaja, 17:59 10-08-2005
�oti skaista un skopta pils�ta! :)

wonderful town :)
kritiķis t, 23:29 31-08-2005
Nedomāju viss! Ej un sakopj savu smil?ajino,piegruźoto pilsētu,satīri visus mēslus,papīrus,kārbas,kakas un citus netīrumus,un tad plātiespa tīrību un sakoptību!!
burbulis, 17:24 11-12-2005
Dumais kriti�i, ja tev Smiltene liekas- s... tad kur ta tu pats dz�vo? Sanit�r�s dezinfekcijas pudel�t�? Vai maz visp�r esi bijis Smilten�, ka �it� run�!
r�dziniece, [email protected] 23:13 15-12-2005
Neesmu redz�jusi t�r�ku un sakopt�ku pils�tu par Smilteni. Un k�di tur ir grandiozi sv�tki un gadatirgi! Ar� par jaunie�iem tur �oti dom�.
nov�rot�js, 10:21 23-12-2005
�oti ��l, ka Smilten� nav s�tnieku un nav sak�rtotas ietves: piem�ram Daugavas iel� var netikai k�ju salust, bet ietves" kvalit�tes" d�l pak�ut zem automa�inas rite�iem. Par ziemas periodu nemaz nerun�sim jo ��s ielas kais�tas netiek, kur nu v�l p�r�ras. Tas jau godu pils�tai nedara.
to burbulis, 16:59 06-01-2006
Satīri tu savā pilsētā kakas,tad gvelz ko stubu!!!!!!
814, 20:21 03-02-2006
tie��m jauka, m��a , pasakaini skaista vieta
To 814, 23:55 03-02-2006
Būtu pasakaina,ja vien būtu tīrs! Nezinu,kas tev ar redzi,ka nemani to cūcību,netīrību!!!!!!
814, 14:56 09-02-2006
k�ds skaistums katram tuv�ks, to ar� redz, ja nesp�j pacelt acis augst�k un paskat�ties p�ri tai c�c�bai, m��u ar� nodz�vosi taj�, man ��l tevis
To 814, 10:06 10-02-2006
Izsakies lūdzu saprotamāk! Ja esi ko salietojies,tad var būt labāk nesēdies pie sava kompja,sabojāsi visu!
814, 17:24 11-02-2006
kur� �erme�e gal� tev rodas t�das domas?
814, 17:25 11-02-2006
bet lab�k jau tom�r parun�sim par skaisto Smilteni...
To 814, 08:47 15-02-2006
Parunaasim tad,kad pilseetu tu buusi satiirijis skaistu un sakoptu!
814, 20:02 17-02-2006
kam tā liekas netīra, tam jau arī vajadzētu to darīt, man liekas, ka viss kārtībā...
To 814, 00:45 20-02-2006
Tā tikai tev liekās!...... Vismaz brilles uzliec,ja redze ?vaka!!!
to no malas, 19:01 05-03-2006
Ko var gribēt? Tāds laikmets,tādi cilveki. Saldie 80ie ir aiz muguras! Godīgo cilvēku kļust ar vien mazāk!!! Tagad ir Kali-yuga laikmets! Samierinies ar to!
no malas>to, 18:34 06-03-2006
pričom tur godīgums?
to no malas, 20:10 07-03-2006
Vai tad zzultaini un niigri cilveeki ir godiigi?
no malas, 12:00 08-03-2006
jā,nīgrumam nudien nav nekāda sakara ar ētiskām vērtībām, nīgrums ir dvēseles stāvoklis, bet godīgums-morāle
to no malas, 16:09 10-03-2006
Piedodiet,bet tas viss ir savstarpēji saistīts!
to no malas, 14:38 11-03-2006
Loģiku vienmēr var atrast!
EEEuuuuuuuuuuuu, 15:31 13-03-2006
Heloooouuuuuuuu Smiltene!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pats, 19:52 15-03-2006
tagad taču Smiltene ir sniegaini balta un tīra, vai ne?
to pats, 22:50 15-03-2006
Jā,balta gan! Smiltenē tā kā Rūjienā,nav kas sniegu novāc! Kauns!!!
Panor�mas att�li:
360° Aizkraukle
360° Al�ksne
360° C�sis
360° Daugavpils
360° Gulbene
360° J�kabpils
360° Kandava
360° Kuld�ga
360° Liep�ja
360° Ludza
360° Madona
360° P�vilosta
360° Prei�i
360° R�zekne
360° R�ga
360° Sabile
360° Saldus
360° Sigulda
360° Smiltene
360° Tukums
360° Valmiera
360° Ventspils

Visas pils�tas ...
Video ...

Iesakam:
  All Latvian Hotels
 
 
 
 
 
 
Top.LV
on-line.lv rating system

Copyright © 2003