��������
EN LV
 
Index
  �������:
 
  Anketa.lv
  Tam nicego njet!!! :)
  Reklama
  ��������:
 
 
   

QuickTime
& Java ...
������� ...
������ ...
���������� ���������� ��� 360° ��������

�����
(QT) (JV)

"������ ����"
(QT) (JV)

����� ��������� "������"
(QT) (JV)
����������

�������

�������� ������
--- �������� �������� (LV, - , EN, - )

--- www.smiltenite.lv (LV, - , - , - )


K����������:
Wolfgang Brock, [email protected] 18:19 10-03-2005
Very nice,
please more!
kritiķis, 17:14 23-07-2005
�ī pilsēta ir tie�ām ļoti smil�aina,kā tas nosaukums. Jo cik man pa�am tur nācies būt,tik ielas netīrītas, smil�ainas,gruźainas,ar papīriem un končikiem,ēdien kārbām piemētātas,smiltis ir tik biezā kārtā,ka vietām asfalts pat nav redzams! Nezinu
kritiķis, 17:34 23-07-2005
Nezinu,vai pilsētā vispār ir sētnieki? Laikam tādi tur nemaz nav! Vipār �ai pilsētai piestāv nosaukums Mēslene!!!!!
Iedzivotaja, 17:59 10-08-2005
�oti skaista un skopta pils�ta! :)

wonderful town :)
kritiķis t, 23:29 31-08-2005
Nedomāju viss! Ej un sakopj savu smil�ajino,piegruźoto pilsētu,satīri visus mēslus,papīrus,kārbas,kakas un citus netīrumus,un tad plātiespa tīrību un sakoptību!!
burbulis, 17:24 11-12-2005
Dumais kriti�i, ja tev Smiltene liekas- s... tad kur ta tu pats dz�vo? Sanit�r�s dezinfekcijas pudel�t�? Vai maz visp�r esi bijis Smilten�, ka �it� run�!
r�dziniece, [email protected] 23:13 15-12-2005
Neesmu redz�jusi t�r�ku un sakopt�ku pils�tu par Smilteni. Un k�di tur ir grandiozi sv�tki un gadatirgi! Ar� par jaunie�iem tur �oti dom�.
nov�rot�js, 10:21 23-12-2005
�oti ��l, ka Smilten� nav s�tnieku un nav sak�rtotas ietves: piem�ram Daugavas iel� var netikai k�ju salust, bet ietves" kvalit�tes" d�l pak�ut zem automa�inas rite�iem. Par ziemas periodu nemaz nerun�sim jo ��s ielas kais�tas netiek, kur nu v�l p�r�ras. Tas jau godu pils�tai nedara.
to burbulis, 16:59 06-01-2006
Satīri tu savā pilsētā kakas,tad gvelz ko stubu!!!!!!
814, 20:21 03-02-2006
tie��m jauka, m��a , pasakaini skaista vieta
To 814, 23:55 03-02-2006
Būtu pasakaina,ja vien būtu tīrs! Nezinu,kas tev ar redzi,ka nemani to cūcību,netīrību!!!!!!
814, 14:56 09-02-2006
k�ds skaistums katram tuv�ks, to ar� redz, ja nesp�j pacelt acis augst�k un paskat�ties p�ri tai c�c�bai, m��u ar� nodz�vosi taj�, man ��l tevis
To 814, 10:06 10-02-2006
Izsakies lūdzu saprotamāk! Ja esi ko salietojies,tad var būt labāk nesēdies pie sava kompja,sabojāsi visu!
814, 17:24 11-02-2006
kur� �erme�e gal� tev rodas t�das domas?
814, 17:25 11-02-2006
bet lab�k jau tom�r parun�sim par skaisto Smilteni...
To 814, 08:47 15-02-2006
Parunaasim tad,kad pilseetu tu buusi satiirijis skaistu un sakoptu!
814, 20:02 17-02-2006
kam tā liekas netīra, tam jau arī vajadzētu to darīt, man liekas, ka viss kārtībā...
To 814, 00:45 20-02-2006
Tā tikai tev liekās!...... Vismaz brilles uzliec,ja redze �vaka!!!
to no malas, 19:01 05-03-2006
Ko var gribēt? Tāds laikmets,tādi cilveki. Saldie 80ie ir aiz muguras! Godīgo cilvēku kļust ar vien mazāk!!! Tagad ir Kali-yuga laikmets! Samierinies ar to!
no malas>to, 18:34 06-03-2006
pričom tur godīgums?
to no malas, 20:10 07-03-2006
Vai tad zzultaini un niigri cilveeki ir godiigi?
no malas, 12:00 08-03-2006
jā,nīgrumam nudien nav nekāda sakara ar ētiskām vērtībām, nīgrums ir dvēseles stāvoklis, bet godīgums-morāle
to no malas, 16:09 10-03-2006
Piedodiet,bet tas viss ir savstarpēji saistīts!
to no malas, 14:38 11-03-2006
Loģiku vienmēr var atrast!
EEEuuuuuuuuuuuu, 15:31 13-03-2006
Heloooouuuuuuuu Smiltene!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pats, 19:52 15-03-2006
tagad taču Smiltene ir sniegaini balta un tīra, vai ne?
to pats, 22:50 15-03-2006
Jā,balta gan! Smiltenē tā kā Rūjienā,nav kas sniegu novāc! Kauns!!!
����������
��������:
360° ��������
360° ����������
360° �������
360° �������
360° ���������
360° ����
360° �������
360° �������
360° ������
360° �������
360° �����
360° ���������
360° ������
360° ������
360° ������
360° ������
360° �������
360° ��������
360° ������
360° ��������
360° ����������
360° �����

��� ������ ...
����� ...

��������:
  All Latvian Hotels
 
 
 
 
 
 
Top.LV
on-line.lv rating system

Copyright © 2003